School

De visie van de Frans ten Boschschool hebben wij als volgt geformuleerd:

Samen leven, leren en werken en vol passie ontwikkelen van talenten in een veilige leeromgeving met respect voor ieders verscheidenheid.

Medewerkers van de Frans ten Boschschool werken samen met de kinderen, ouders en andere betrokkenen aan de realisatie van deze visie.

Om deze visie te realiseren hebben wij zes kernwaarden opgesteld, deze zijn binnen de school zichtbaar bij zowel medewerkers en kinderen:

  • Samenwerken - Leren van en met elkaar.
  • Enthousiasme en plezier - Elkaar begroeten en samen vieren.
  • Vakbekwaamheid en kwaliteit - Wat hebben wij nodig om verder te ontwikkelen?
  • Verantwoordelijkheid - Leren omgaan met elkaar en met materialen.
  • Veiligheid en eerlijkheid - Wij spreken elkaar aan op het gedrag en niet op de persoon.
  • Creativiteit - Wij gaan op zoek naar creatieve oplossingen en besteden tijd aan creatieve vakken.
Wij vinden het belangrijk dat onze school veilig is voor alle betrokkenen. Hoe wij hiervoor zorgen staat beschreven in het veiligheidsbeleid van Paraat scholen en de bijbehorende protocollen van school (beschikbaar binnen het ouderportaal). 

Powered by BasisOnline